Τι έιναι οι ελεύθερες ρίζες;

Η πιο επικρατέστερη αιτία της γήρανσης, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, είναι οι των ελευθέρες ριζες.

Η γήρανση των κυττάρων προκαλείται, όταν αυτά υποστούν μόνιμες βλάβες από συνεχείς επιθέσεις ορισμένων χημικών μορίων που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες. Από χημικής άποψης, οι ελεύθερες ρίζες είναι απλώς μόρια τα οποία έχουν χάσει ένα ηλεκτρόνιο και προσπαθούν απεγνωσμένα να το κερδίσουν από ένα άλλο μόριο. Μπορούν όμως να εξουδετερωθούν με τη βοήθεια αντιοξειδωτικών ουσιών που παραχωρούν ένα από τα ηλεκτρόνιά τους, επαναφέροντας με αυτό τον τρόπο τις ελεύθερες ρίζες στην ουδέτερη κατάσταση και βάζοντας τέλος στην κυτταρική καταστροφή που αυτές προκαλούν.

Μενού